Om Oss

Vi värnar om ett hållbart samhälle

Hållbarhet är något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat och som företag innebär det att vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. 

Det handlar om att vi tar in hållbara produkter i vår butik, likväl som vad och hur vi konsumerar och hur vi kan bli mer effektiva och energibesparande och därmed lämna ett mindre avtryck på miljön. Att sköta och utveckla ett företag på ett hållbart sätt innebär att vi gör mer än lagar och regler säger – det innebär att vi tar vårt ansvar för en hållbar samhällsutveckling!

Vi arbetar därför mycket med detta inom flera olika områden, såsom: 

 

MILJÖN

Då vi vistas mycket ute i naturen är vår miljö samt vårt klimat otroligt viktiga frågor för oss.
Vi jobbar aktivt med att ständigt utvecklas och förbättra våra rutiner för att bli ett så klimatsmart företag som möjligt. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Vi källsorterar våra sopor och försöker i största möjliga mån att återvinna allt vårt avfall.

  • Vi handlar i första hand närproducerat för att minska transporterna.

  • Vi satsar på miljövänliga och klimatsmarta produkter såväl till vår butik som till vår övriga verksamhet.

  • Vi sköter all vår städning 100% miljövänligt och kemikaliefritt.

  • Vi har placerat vår verksamhet strategiskt för att både få närhet till naturen samtidigt som vi också försöker ligga lättillgängligt för att minska våra kunders transporter.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SAMT DJURENS RÄTT

Vi försöker ha så god koll som möjligt på våra leverantörer som i första hand levererar svenskproducerade, etiska och miljövänliga produkter till oss.  

De foder samt övriga varor med animaliskt ursprung vi valt att ta in i vår butik är noga utvalda utefter våra högt satta krav. Vi ser bl.a. till hur djuren växt upp, huruvida de haft tillgång till utevistelse och högkvalitativt (GMO-fritt) foder, hur hög användningen utav antibiotika och andra mediciner varit (samt karenstid efter eventuell behandling), om slakt och transport skett på ett humant sätt, hur eventuell fångst gått till (alla våra produkter som innehåller fisk kommer t.ex. enbart från hållbart fiske), hur köttet/produkten sedan behandlats och slutligen att tillverkningsprocessen varit fri från gifter och onödiga tillsatsämnen.

Vi väger dessutom in arbetsförhållandena för de människor som arbetar med att framställa produkterna.

 

ARBETSVILLKOR OCH MÅNGFALD

Vi försöker vara schyssta arbetsgivare genom att vara kollektivanslutna och följa rådande kollektivavtal. Vi erbjuder också vår personal bra arbetsförhållanden och arbetstider.

Genom att sträva efter mångfald så tar vi till vara på alla anställdas kompetens och goda egenskaper. På så sätt utnyttjas hela företagets fulla potential. Blandade grupper anses dessutom vara mer kreativa än vad homogena grupper är. 

Vi tar vårt samhällsansvar och värnar också om att erbjuda t.ex. praktikplatser och i största möjliga mån hitta uppgifter som passar personens förmåga.  

Vi vill bygga ett bra samhälle och hos oss har alla människor och djur lika värde. 

 

EKONOMI

Man får inte glömma att lönsamhet är viktigt och en förutsättning för överlevnad. Vi vill att företaget ska gå med vinst och kunna fortsätta växa så att vi kan anställa mer personal och på så sätt bidra till samhällsnyttan. 

 

AFFÄRSETIK

Vi upprättar avtal med alla våra dagis- och pensionatskunder och ser till att kontinuerligt utveckla dessa efter behov. Vi uppfyller bl.a. Jordbruksverkets alla regler och föreskrifter och ser till att följa alla lagar och regler som berör vår verksamhet, så som t.ex. djurskyddslagen.
Vi hanterar alla personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

 


 

JÄMSTÄLLDHET

En akilleshäl i den svenska jämställdheten är att kvinnor är klart underrepresenterade bland dem som driver egna företag. Detta är något vi vill förändra och med två starka kvinnor som på egen hand startat och driver AMNIS HUNDHUS vill vi vara en förebild för de som ännu inte vågat ta steget mot egenföretagande! Vi erbjuder också föreläsningar och personlig assistans i form av mentorskap inom bland annat "starta eget".

Vi är ett H-märkt företag

H-märkning är en officiell kvalitetsmärkning som utarbetats av Sveriges Hundföretagare tillsammans med deras yrkesråd.

H-märket är till för att hjälpa konsumenter av hundtjänster att aktivt välja seriösa företagare, utbildade utövare med hög ansvarskänsla och yrkesstolthet. Här hittar du den kvalitet du söker.

 

VAD INNEBÄR H-MÄRKT?

För att kunna bli H-märkt som företagare måste man uppfylla Sveriges Hundföretagares utbildningskriterier (läs mer här), förbinda sig till att följa deras policy och medlemsstadgar. Sveriges Hundföretagare begär dokumentation på utbildningar, arbetserfarenheter och referenser. Dessutom har branschorganisationen inblick i verksamheten och kunderna informeras om möjligheten att kontakta dem. God redovisningssed, journalföring, tystnadsplikt och regelbundna utvärderingar är självklarheter för H-märkta företag.

H-märkningen avser endast företag – alltså inte enskilda personer eller produkter.

 

VARFÖR VÄLJA H-MÄRKT FÖRETAGARE?

I dagens Sverige får vem som helst kalla sig hundinstruktör, hundfrisör, hundpsykolog, hundfysioterapeut med mera. Som hundägare kan det vara svårt att gallra mellan tips och råd från allmänhet såväl som att hitta hundexpertis som verkligen är erkänd och dokumenterad. Behovet att förtydliga är stort. Målet är att du som hundägare ska veta vem du anlitar.

 

HUR SER JAG ATT ETT FÖRETAG ÄR H-MÄRKT?

Efter godkännande får det H-märkta företaget ett behörighetsbevis (med uppdaterat årsmärke) som ska visas upp i kontakt med kunder. Utöver detta kan du återfinna själva H-märket i verksamhetens lokaler, på kursmaterial, hemsida, profilkläder med flera platser.

 

Hmärkt 2022.png

Hjälp oss att hjälpa

Vi må vara ett mindre företag, men vi gör ändå så gott vi kan för att stötta och hjälpa så väl djur som natur.

Förutom att vi jobbar hållbart och satsar på närproducerade, djur- och miljövänliga samt klimatsmarta varor så stöttar vi på olika vis även ett flertal olika organisationer som sliter för både våra fyrbenta och för vår miljö - varje dag.

Dessa organisationer är alla fantastiska och gör ett makalöst jobb och vi rekommenderar er att titta in på deras hemsidor för att se vad just ni kan göra för att hjälpa till.

Som kund hos oss är du också indirekt med och stöttar dessa organisationer då vi på AMNIS HUNDHUS varje år skänker en del utav vår inkomst som gåvor till dessa organisationer.

hund, hunddagis, glada, lyckliga, hundar
hund, hunddagis, glada, lyckliga, hundar
hund, hunddagis, glada, lyckliga, hundar